E Shtunë, Maj 08, 2021
A- A A+

Bëhu dhe mos u bë

Bëhu musliman - dhe mos u bë jobesimtar 
Bëhu pasues (selefi) – dhe mos u bë shpikës (bidatxhi) 
Bëhu rob i Allahut – dhe mos u bë rob i shejtanit 
Bëhu njeri që kërkon ndihmë nga Allahu – dhe mos u bë njeri që kërkon ndihmë nga varezat dhe xhindet 
Bëhu njeri që ha ushqimet e mira – dhe mos u bë prej atyre që hanë ushqimet e flliqura 
Bëhu i tëri në Islam - dhe mos u bë labil 
Bëhu njeri që shpenzon në rugë të Allahut – dhe mos u bë njeri koprac 
Bëhu njeri që ri larg kamatës – dhe mos u bë njeri që je zhytur në kamatë 
Bëhu njeri që e do vëllaun tënd për Allahun – dhe mos u bë prej atyre që e do për shkak të epshit dhe gjërave materiale 
Bëhu lexues i Kuranit Fisnik – dhe mos u bë prej atyre e kanë braktisur atë 
Bëhu modest për Allahun – dhe mos iu nënshtro jomuslimanit 
Bëhu tolerant – dhe mos u bë i ashpër e i vrazhdë 
Bëhu me xhematin e muslimanëve – dhe mos e kundërshto xhematin e muslimanëve 
Bëhu dijetar ose nxënës – e mos u bë injorant e mendjemadh nga mësimit 
Bëhu gjuhëlagur duke e përmend Allahun – dhe mos u bë gojëflliqur 
Bëhu i sinqertë në punët tuaja – e mos bë vepra për syfaqje e për nam 
Bëhu fjalëdrejtë – dhe mos u bë rrencak 
Bëhu bartës i brengës së Islamit – dhe mos ke brengë vetëm barkun dhe organin 
Bëhu mik i besimtarëve – dhe mos u bë mik i jobesimtarëve 
Bëhu kumtues i Pejgamberit – dhe mos u bë heshtës i të vërtetës 
Bëhu zbatues i premtimit – dhe mos u bë mashtrues dhe tradhtar 
Bëhu mbështetës në Allahun – dhe mos u bë prej atyre që shkojnë tek magjistarët dhe fallxhorët 
Bëhu falënderues për begatitë e Allahut – dhe mos u bë njeri mohues 
Bëhu njeri që flet fjalë të mira ose hesht – dhe mos u bë llafazan 
Bëhu njeri që thërret në fe të Allahut me heshtjen tënde – e mos u bë largues nga Islami me sjelljen tënde 
Bëhu në ndihmë të vëllaut tënd – dhe mos u bë njeri që i bën padrejtësi 
Bëhu njeri që ke zemër të kënaqur – e mos u bë lakmues dhe lypës 
Bëhu i kujdeshëm ndaj farefisit – dhe mos u bë shpërfillës ndaj familjes 
Bëhu bamirës ndaj prindërve – dhe mos u bë keqbërës ndaj tyre 
Bëhu i buzëqeshur në fytyrën e muslimanit – dhe mos u bë fytyrzymtë 
Bëhu konfirmues i të mirave – dhe mos u bë mohues i begative 
Bëhu zemërpastër nga zilia – dhe mos i përbuz dhuntitë e Allahut 
Bëhu krenar çdo her me fenë Islame – dhe mos u bë frikacak e nënçmues i vetvetes 
Përshtati: Bekir Halimi

Mburoja e Myslimanit