E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Istigfari dhe Teubja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

I Dërguari i Allahut, Muhamedi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë në disa hadithe:
"Për Allahun, unë i kërkoj falje e pendohem tek Ai më shumë se shtatë-dhjetë herë në ditë."

"O njerëz! Pendohuni tek Allahu që të gjithë. Unë i kërkoj falje Atij njëqind herë në ditë."

Kush thote:" Esgafirullahel Adhim el-ledhi la ilahe il-la Huvel, Hajjul Kajumu ve etubu ilejhi"

"Kush thotë "Kërkoj falje tek Allahu, përveç të Cilit askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, tek i Gjalli e tek i Përjetshmi dhe vetëm tek Ai pendohem", Allahu ia fal gjynahet, edhe në qoftë se i ka sa shkuma e detit ."
 
 
"Allahu eshte me se aferti me robin e Tij ne pjesen e fundit te nates, nese ke mundesi te jesh prej atyre qe e permendin Allahun ne ate qast; behu"

"Robi është më afër Zotit, kur është në sexhde . Pra, shpeshtoni lutjet shtoni lutjet"

 

Mburoja e Myslimanit