E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Duaja kur hymë në treg

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Muhammedi alejhisselam thotë: " Kush hyn në treg dhe thotë:

LA ILAHE IL-LALL-LLAHU VAHDEHU LA
SHERIKE LEH, LEHUL MULKU VE LEHUL
HAMDU JUHJI VE JUMIT, VE HUVE HAJJUN LA
JEMUT, BI JEDIHIL HAJR, VE HUVE `ALA KUL-LI
SHEJ'IN KADIR

[" Nuk ka hyjni jetër përveç All-llahut, i vetëm është Ai, nuk ka shok, për Të janë sundimi dhe falënderimi, ngjallë dhe vdes, Ai është gjallë dhe nuk vdes, në dorë të Tij është hajri dhe për gjithçka është caktues."]

...ia shkruan All-llahu me mijëra të mira, ia fshin me mijëra të këqija dhe e ngrit me mijëra shkallë." (Hadithi hasen, Tirmidhiu dhe Hakimi nga Umer bin Hattabi).

Mburoja e Myslimanit