E Diel, Korrik 25, 2021
A- A A+

Hadithet e namazit

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 1. Faluni sikur që më shihni mua duke u falur ( Buhariu)
 2. Nëse dikush prej jush hynë në xhami le ti fal dy rekate para se të ulet. ( Buahriu). Ky namaz quhet përshëndetje e xhamis.
 3. Mos u ulni mbi varre e as mos u falni në drejtim të tyre. ( Muslimi).
 4. Nëse thirret ikameti nuk ka namaz përveç namazit farz. ( Muslimi).
 5. Jam urdhëruar që mos të përvjel rrobet ( Muslimi). Është e ndaluar falja e namazit me krah të përvjelur apo me pantolla të përvjelur. Kështu ka thënë Imam Neveviu.
 6. Drejtoni dhe plotësoni safat tuaj ( Buhariu). Ka thënë Enesi: Çdo njëri prej nesh mbështette supet me supet e shokut të tij dhe këmbët me këmbët e shokut të tij. ( Buhariu).
 7. Nëse thirret ikameti për namaz mos shkoni duke nxituar, por shkoni duke ecur dhe të jeni të qetë. Atë që keni nxënë prej namazit falne ndërsa atë që ju ka ikur plotësone. ( mutefekun alejhi).
 8.  Shko në ruku deri sa të qetësohesh në ruku. Pastaj ngritu gjersa të drejtohesh mirë. Pastaj bëje sexhden gjersa të qetësohesh në sexhde. ( Buariu).
 9. Nëse bie në sexhde vendosi shuplakat në tokë ndërsa ngriti krahët nga toka. ( Muslimi).
 10. Unë jam udhheqësi juaj në namaz. Mos shkoni para meje në ruku dhe në sexhde. ( Muslimi).
 11. Gjëja e parë me të cilën do të llogaritet robi në ditën e gjykimit është namazi. Nëse ai është në rregull të gjitha veprat tjera janë në rregull. Nëse ai nuk është në rregullë do ti prish të gjitha veprat tjera. ( i vërtetë transmeton Taberaniu).

Lexo më shumë ...


Mburoja e Myslimanit