Pyetjet dhe përgjigjet

Shfaq # 
Titulli Autor Vizita
A i kemi të lejuara dhuratat (çokollatë me forma lepujsh etj) e krishterve me rasetin e festave të tyre ? Shkruar nga elbuhari 9030
Kam një pyetje reth namazit kaza, nëqoftëse një njeri ka borxh të namazit farz te Allahu s.v.t ... Shkruar nga elbuhari 11359
Kur fali namaz kam shumë dyshime se a e kam bërë sexhden dy here apo rukunë .. Shkruar nga elbuhari 10541
Një femer që thot se unë nuk mund të ndalem pa shkuar në dasma ose ndeja të ndryshme Shkruar nga elbuhari 8499
Kam shumë dëshirë që të mësoj Kur'an por ndonjëherë më vështirësohet mësimi i tij përmendsh .. Shkruar nga elbuhari 12253
A eshte gjunah mbajtja e pëllumbave ? Shkruar nga elbuhari 10619
A lejohet heqja e qimeve në mes të vetullave ? Shkruar nga elbuhari 27653
Namazi i natës ka vetëm synet, apo edhe farz, ju lutem më tregoni dhe se si falet Shkruar nga elbuhari 57263
Si është falur i Derguari sal allahu alejhi selam.? Shkruar nga elbuhari 11376
A i lejohet femres muslimane të veshë rroba dhe me vendos shami me shumë ngjyra apo duhet të jenë vetem një ngjyrshe apo ...? Shkruar nga elbuhari 21105
A është mekat të lahen tesha ose të kryhen punë tjera ditën e xhuma dhe nëse po prej kur deri kur? Shkruar nga elbuhari 14054
A është gjyhna luajtja në bastore nga njeriu që falet dhe nga ai që nuk falet? Shkruar nga elbuhari 9567
Komenti i ajetit sure 77 ajeti 5 Shkruar nga elbuhari 7981
Martesa ne Islam Shkruar nga elbuhari 19729
Esselamu Alejkum, hoxhë i ndëruar kam një pyetje rreth prishjës së një dite të agjerimit me qëllim në kohën kur ende nuk isha e udhëzuar (pa namaz),si dhe konsumimi i pijeve të ndaluara në muajin e Ramazanit. Jam penduar tek Allahu për këtë mekat shumë Shkruar nga elbuhari 7308