Kurani dhe shkenca

Relativiteti i Kohës

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Në ditët tona, relativiteti i kohës është një argument shkencor i vërtetuar. Ky argument u zbulua nga Teoria e Relativitetit e Ajnshtajnit në fillimet e shekullit XX. Më parë, njerëzit nuk e dinin se koha është një koncept relativ dhe se ajo mund të ndryshonte me ndryshimin e vendit. Por, shkencëtari i madh Albert Ajnshtajni, vërtetoi botërisht këtë fakt me Teorinë e Relativitetit. Ai tregoi se koha varet nga pesha dhe shpejtësia. Askush nuk e kishte thënë këtë gjë kaq qartë më parë, me përjashtim të Kuranit, në të cilin gjendet informacion rreth relativitetit të kohës. Lexoni disa nga ajetet që flasin për këtë temë:

 

Vazhdo leximin...

Rrumbullaksia a Tokës

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

 

"Ai i krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar. Ai ia mbështjell natën ditës dhe ditën ia mbështjell natës." (Ez-Zumer 5)

 

Fjalët e përdorura në Kuran për të përshkruar universin janë mjaft të qarta. Fjala arabe, e cila është përkthyer "mbështjellë" në ajetin e mësipërm, është fjala "tek'uir". Në fjalorët arabë, kjo fjalë përdoret për të përshkruar mbështjelljen e një gjëje rreth një gjëje tjetër, siç mbështillet çallma rreth kokës.

Vazhdo leximin...

Kurani për pjesën mendore të Trurit

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran duke treguar për një njeri jobesimtar i cili e ka ndaluar Pejgamberin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të falet në Qabe 

 

"Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballë.  Floku rrenacak, mëkatar." (Alak, 15-16)

 

Pse në Kuran është përshkruar pjesa e përparme e kokës si diçka që gënjen dhe bën mëkate?

Vazhdo leximin...

Mrekullia e Kuranit në përcaktimin e shpejtësis së Dritës

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Universi, kjo hapësirë e pa mbarim, i ndertuar në mënyrën më të përkryer të mundshme dëshmon për Hartuesin dhe Planifikuesin e këtij rregulli të përkryer hapsinorë. Në librin e Tij, Kur’anin , All-llahu jo vetem që na këshillon në gjëra të mira, na urdhëron dhe na ndalon nga gjërat që janë të dëmshme për ne, por Ai i madhërishmi në Kur’anin Famëlartë jep informacione dhe të dhëna shkencore të cilat vetem në shekullin e kaluar, nga shkenca shumë e përparuar, arriten të zbulohen. Ndër këto zbulime është edhe Shpejtësia e Dritës. Ishin bërë shumë matje e shumë eksperimente që të arrihej deri përcaktimi i saktë i Shpejtësisë së Dritës, kurse me një llogaritje të thjeshtë nga një ajet i vetëm nga Kur’ani mund të përcaktohet kjo shpejtësi, vlera e saktë e se cillës është 299792.5 km/s.

Vazhdo leximin...

Pak argëtim - Një enigmë

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Pak argetim: A thua i takoni ju atij 2% te njerëzve me inteligjent ne bote?
Vetem 98% e popullatës botërore nuk mund te zgjidhin ketë enigme!
 
             
 
A thua i takoni ju atij 2% te njerëzve me inteligjent ne bote?
Nuk ka ndonjë truk, vetëm logjike!
Ekziston vetëm një zgjidhje e qarte!
 
1. Janë 5 shtëpi, secila ka një ngjyre tjetër.
2. Ne secilën shtëpi banon një person i një nacionaliteti tjetër.
3. Secili banore preferon një pije te veçante, duhan te llojit te veçante dhe mban një kafshe shtëpiake te veçante.
 
Vazhdo leximin...

Page 6 of 6

Mburoja e Myslimanit