Kurani dhe shkenca

Proporcioni i shiut

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Një tjetër informatë e dhënë në Kur’an rreth shiut është se ai bie në Tokë në “masë të duhur”. Kjo përmendet në Suren Zuhruf si më poshtë:

“Dhe Ai që lëshon nga qielli ujë (shi) me masë. Ne i japim me të jetë një vendi të vdekur. Ja, kështu edhe ju do të nxirreni (të gjallë nga varrezat)” (Kur’an, 43:11)

Vazhdo leximin...

Këshilla të urta nga Ibn'ul Kajjim El Xheuzi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Ka thënë Ibnu’l Kajjimi:

Katër gjëra shkatërrojnë trupin; brenga, pikëllimi, uria dhe pagjumësia. 

Katër gjëra te kënaqin; Shikimi ne gjelbërim, shikimi i ujëvarës, shikimi i te dashurit dhe shikimi i frutave.

Katër gjëra dobësojnë te parit; Ecja zbathur, zbardhja (zgjimi ne mëngjes) dhe ngrysja me fytyrë të mrrolur, të rëndë dhe fytyrë armiku, të qarit e shumtë dhe shikimi i tepërt në ndonjë vijë të hollë. 

Vazhdo leximin...

Mospërzierja e detërave me njëri-tjetrin

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Një fotografi satelitore e Ngushticës së Gjibraltarit.Një nga vetitë e detërave që është zbuluar vetëm kohët e fundit është e shprehur në një ajet Kur’anor si vijon: 

Ai i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë. (Kur'an, 55:19-20)

Vazhdo leximin...

Shirat të cilat e kthejnë tokën e vdekur përsëri në jetë

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Funksioni I shiut “për të kthyer tokën e vdekur përsëri në jetë” është treguar në disa ajete të Kur’anit: 

…Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër. Që me të t'i japim jetë një toke të vdekur dhe t'u japim të pijnë atyre që i krijuam, kafshë e shumë njerëz. (Kur'an, 25:48-49)

Vazhdo leximin...

Fëmijët lindin besimtarë në Zot – mendime akademike

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Fëmijët janë “besimtarë të lindur” në Zot dhe nuk ndodh që thjeshtë të marrin besimet religjioze përmes indoktrinimit (arsimimit), siç thotë një akademik.

Vazhdo leximin...

Page 4 of 6