E Diel, Korrik 25, 2021
A- A A+

99 Emrat e All-llahut

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. ALL-LLAH

2. ER-RAHMAN - i Gjithëmëshirëshmi
3. ER-RAHIM -Mëshirëploti
4. EL-MELIK- Sunduesi

 


5. EL-KUDDUS -i Pastërti
6. ES-SELAM -Paqëdhënësi
7. EL-MU'MIN -Siguruesi
8. EL-MUHEJMIN -Mbizotëruesi
9. EL-AZIZ -Fuqiploti
10. EL-XHABBAR -i Gjithëfuqishmi
11. EL-MUTEKEBBIR -i Madhërishmi
12. EL-HALIK -Krijuesi
13. EL-BARIJ -Filluesi
14. EL-MUSAWWIR -Formëdhënësi
15. EL-GAFFAR -Falësi
16. EL-KAHHAR -Mposhtësi
17. EL-WEHHAB -Dhuruesi
18. ER-REZAK -Furnizuesi
19. EL-FETTAH -Zgjidhjedhënësi
20. EL-'ALIM -i Gjithëdituri
21. EL-KABID -Shtrënguesi
22. EL-BASIT -Dhënësi
23. EL-HAFIDU -Përulësi
24. ER-RAFI' -Lartësuesi
25. EL-MU'IZZU -Ngritësi
26. EL-MUDHIL- Nënshtruesi
27. ES-SEMI' -Dëgjuesi
28. EL-BASIR -Vështruesi
29. EL-HAKEM -Gjykuesi
30. EL-'ADL -i Drejti
31. EL-LATIF -i Buti
32. EL-HABIR -i Gjithëinformuari
33. EL-HALIM -Përdëllimtari
34. EL-'ADHIM -Madhështori
35. EL-GAFUR -Gjithëfalësi
36. ESH-SHEKUR -Mirënjohësi
37. EL-'ALIJJ -i Larti
38. EL-KEBIR -i Madhi
39. EL-HAFIDH -Ruajtësi
40. EL-MUKIT -Ushqyesi
41. EL-HASIB -Llogarimarrësi
42. EL-XHELIL -Fisniku
43. EL-KERIM -Bujari
44. ER-REKIB -Vigjëluesi
45. EL-MUXHIB -Lutjepranuesi
46. EL-WASI' -Gjithëpërfshirësi
47. EL-HAKIM -i Urti
48. EL-WEDUD -i Dashuri
49. EL-MEXHID -i Lavdishmi
50. EL-BA'ITH -Ringjallësi
51. ESH-SHEHID -Dëshmuesi
52. EL-HAKK -i Vërteti
53. EL-WEKIL -Përkujdesësi
54. EL-KAWIJJ -i Forti
55. EL-METIN -i Pathyeshmi
56. EL-WELIJJ -Mbrojtësi
57. EL-HAMID -i Falënderuari
58. EL-MUHSIJ -Gjithënjohësi
59. EL-MUBDIJ -Nismëtari
60. EL-MU'ID -Rikrijuesi
61. EL-MUHJI -Jetëdhënësi
62. EL-MUMIT -Jetëmarrësi
63. EL-HAJJ -i Gjalli
64. EL-KAJJUM -i Përjetëshmi
65. EL-WAXHID -Kreatori
66. EL-MAXHID -i Nderuari
67. EL-WAHID -i Vetmi
68. ES-SAMED -i Domosdoshmi
69. EL-KADIR -i Fuqishmi
70. EL-MUKTEDIR -i Gjithëmundshmi
71. EL-MUKADDIM -Përparuesi
72. EL-MUEHHIR -Paslënësi
73. EL-EWWEL -i Pari
74. EL-AHIR -i Fundit
75. EDH-DHAHIR -i Dukshmi
76. EL-BATIN -i Padukshmi
77. EL-WALIJ -Udhëheqësi
78. EL-MUTE'ALIJ -i Gjithëlartësuari
79. EL-BERR -Mirëbërësi
80. ET-TEWWAB -Pendimpranuesi
81. EL-MUNTEKIM -Ndëshkuesi
82. EL-'AFUWW -Mëkatfalësi
83. ER-REUF -i Dhembshuri
84. MALIKUL-MULK -Pushtetmbajtësi
85. DHUL-XHELALI WEL IKRAM -Atij i takon madhështia dhe nderi
86. EL-MUKSIT -Drejtësidhënësi
87. EL-XHAMI' -Tubuesi
88. EL-GANIJ -i Pasuri
89. EL-MUGNI -Pasuridhënësi
90. EL-MANI' -Privuesi
91. ED-DAR -Krijuesi i së keqes
92. EN-NAFI' -Krijuesi i së mirës
93. EN-NUR -Drita
94. EL-HADI -Udhëzuesi
95. EL-BEDI' -Shpikësi
96. EL-BAKI -i Përherëshmi
97. EL-WARITH -Trashëguesi
98. ER-RESHID -Frymëzuesi
99. ES-SABUR -Durimtari

 

 

 

 

 

Mburoja e Myslimanit