E Diel, Maj 31, 2020
A- A A+

Pse duhet me përdorë gjuhen arabe në namaz ?

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kam pyetur shumë veta perfshirë edhe imamin tonë për dicka që më mundon shumë por nuk kam gjetur pergjigjen e duhur ju lutem a mund te ma shpjegoni pse duhet me përdorë gjuhen arabe në namaz përderisa e kemi gjuhën tonë, një përgjigje bindëse dhe sa më të kuptueshme, ALLAHU ju shperbleftë me xhennet inshalla. selamu alejkum.

Përgjigje

Falënderimi  i takon Allahut ndërsa përshendetjet qofshin mbi Pejgamberin ,familjen e tij ,shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri  në ditën e gjykimit.

Allahu thotë në Kuran: Elif, Lamë, Ra. Këto (ajete që t'u zbritën) janë ajetet e librit të qartë. Ne e zbritëm atë Kur'an arabisht, ashtu që ta kuptoni.( Jusuf 1,2) Ky ajet tregon se gjuha arabe ka një rol të veçant në loxhikimin dhe meditimin e fjalëve të Allahut. Për këtë Allahu e ka zbritur Kuranin në gjuhën më të mire dhe më të pasur e që është gjuha arabe. Gjuha arabe  është edhe gjuha e banorëve të xhennetit.

Namazi nuk mund të bëhet në ndonjë gjuhë tjetër për shkaqe të arsyeshme. Prej tyre:

1. Allahu e ka marrë përsipër që ta ruaj këtë fe prej devijimeve dhe ndryshimeve. Sikur të lejonte  Allahu për çdo njeri që të lexoj Kuranin në gjuhën e tij, apo të falë namazin në gjuhën e tij kjo do të qonte në ndryshimin e Kuranit, sepse njëri do të përkthente ndryshe tjetri ndryshe dhe kështu nuk do të kishte mundësi që të bashkohet ummeti në ruajtjen e këtij Libri. Allahu përmes gjuhës arabe e ka ruajtur origjinalitetin e  kësaj feje dhe këtij libri të shenjtë.

2. Sikur të lejohej namazi në ndonjë gjuhë tjetër kjo do të qonte deri të mospajtimi i muslimanëve në namazin dhe në Kuranin e tyre. Sepse njerëzit me siguri që do të dallonin në kuptimin dhe përkthimin e Kuranit dhe secili prej tyre do të pretendonte se përkthimi i tij është më i saktë. Rezulltati i kësaj do të ishte përqarja e muslimanëve.

3. Bashkimi i muslimanëve në një vend (e që janë Xhamitë) për ti kryer ritet fetare. Pastaj orientimi i tyre në një drejtim ( Qabe), leximi i Kuranit në gjuhën e njejtë të gjitha këto përbëjnë bashkësinë dhe unitetin e muslimanëve që ata mos të përqahen dhe mos të ndahen.

4. Prej urtësisë së Allahut është që ka bërë vlefshmërinë e namazit vetëm në gjuhën arabe. Sikur ti të shkosh në ndonjë vend të botës sikur mos të ishte namazi në gjuhën arabe  nuk do të kishe mundesi që ta falesh namazin me xhemat me banorët e atij vendi në xhami. Psh nëse shkon në Kinë t’i si musliman nuk do të kuptoje asgjë prej namazit të tyre . Nuk do të dije se kur ata thojnë Allahu ekber, nuk do ta kuptoje thirrjen e ezanit, nuk do t’a kuptoje leximin e sureve e kështu me rradh.

Këto janë vetëm disa nga shkaqet të cilat tregojnë se për çka namazi nuk lejohet në ndonjë gjuhë tjetër, edhe pse muslimani duhet të jetë i bindur në urdhërat e Allahut dhe nëse Allahu dhe i Dërguari i tij kanë caktuar ndonjë çështje nuk ju lejohet të kërkojnë ndonjë zgjidhje tjetër. Allahu thotë në Kuran: Kur All-llahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të bëjnë apo kërkojnë ndonjë zgjidhje tjetër. E kush e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai është larguar shumë prej të vërtetës. ( Ahzab 36). Allahu kërkon prej robit të Tij nënshtrim të plotë dhe dorëzim në urdhërat e Tij. Allahu thotë: Kur thirrën besimtarët për gjykim ndërmjet tyre te All-llahu dhe te i dërguari i Tij, e vetmja fjalë e tyre është të thonë: "Dëgjuam dhe respektuam!" Të tillët janë ata të shpëtuarit.( Nur 51).

Mburoja e Myslimanit