E Hënë, Maj 25, 2020
A- A A+

A është i vleshëm namazi me rrobe të parfumosura

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

A është i vleshëm   namazi me rrobe të parfumosura

Përgjigje

Më së miri që të përdoret ai parfum i cili nuk ka përbërje alkoolike.

Dijetarët nuk janë të mendimit se përfumi i cili ka përbërje alokolike a është i ndaluar apo jo .

Tek shumica dërmuese  e dijetarëve përbërja alkoolike është e ndytë. Ndërsa disa dijetarë tjerë kanë thënë se parfumi i cili ka përbërje alokoolike është i pastër duke u nisur nga ajo se alkooli në vetën e tij nuk është i ndytë, por Allahu e ka ndaluar dhe e ka quajtur të ndytë për shkak  që është dehës dhe humb  mendjen e njeriut.I këti mendimi është  edhe  dijetari  i njour islam Muhammed b.Salih Uthejmin Allahu e mëshiroftë. Andaj më së miri është që të përdoret parfumi i cili nuk ka përbërje alkoolike por nëse  falë namaz me ato rroba të cilat janë  të përfymosura me  parfum që ka përbërje alkoolike namazi është në rregull dhe nuk ka nevojë të përseritet, edhe pse më mirë është  ndoshta që të largohemi nga kjo.

Allahu e di më  së miri.

Mburoja e Myslimanit