Kurani dhe shkenca

Teoria e Relativitetit dhe Kurani

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Sikurse  edhe për shumë gjëra të tjera në Kuranin famëlartë flitet edhe për hapësirën dhe kohën. Në ajetet e mëposhtme thuhet:

 

“Atje ngjiten engjëjt dhe Ruhi (Xhibrili) në një ditë që zgjat pesëdhjetë mijë vjet.” (Mearixh, 4)

 

“Ai i kordinon të gjitha çështjet prej qielli deri në tokë e pastaj të gjithë Atij do t’i shkojnë në Ditën e cila sipas llogaritjes tuaj zgjat një mijë vjet.” (Sexhde, 5)

 

 

Vazhdo leximin...

Mrekullia e Hekurit

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kuran. Në suren El Hadid, d.m.th. në suren e Hekurit thuhet:

 

"Ne e kemi zbritur hekurin, në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit..." (El Hadid 25)

Vazhdo leximin...

Ndarja e Qiejve dhe e Tokës

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Një prej ajeteve që bën fjalë për krijimin e qiejve është edhe ajeti i mëposhtëm:
 
 
”A nuk e dinë jobesimtarët se qiejtë dhe toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo gjëje. Përse nuk besojnë pra?” (El Enbija 30)
Vazhdo leximin...

Orbitat

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Duke iu referuar Kuranit, Dielli dhe Hëna lëvizin në një orbitë të caktuar:

 

"Zoti krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë." (El Enbija 33)

 

Në një ajet tjetër është përmendur se Dielli nuk është i palëvizshëm, por lëviz në një orbitë të caktuar.

 

"Edhe dielli lëviz drejt kufirit të tij përfundimtar. Ajo lëvizje është përcaktim i të Plotfuqishmit, të Diturit." (Ja Sin 38)

Vazhdo leximin...

Zgjerimi i Universit

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Në Kuran, i cili u shpall katërmbëdhjetë shekuj më parë, në kohën kur shkenca e astronomisë ishte akoma primitive, zgjerimi i universit përshkruhet në këtë mënyrë:
 
 
”Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjerojmë atë. ” (Edh-Dharijat 47)
Vazhdo leximin...

Page 9 of 9