Kurani dhe shkenca

Biomimetika

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

DIZAJNE INSIPRUESE BAZUAR NË DIZAJNET E QENIEVE TË GJALLA

Ju edhe në kafshët keni mësim (përvojë). Ne nga një pjesë e asaj që e kanë në barqet e tyre mes ushqimit të tyre dhe gjakut, ju japim të pini qumësht të pastër, të shijshëm (të lehtë) për ata që e pinë. (Qur’an, 16:66)

Ju edhe nga kafshët keni një mësim, ngase ju freskojmë me lëng prej barqeve të tyre dhe keni shumë dobi prej tyre, e edhe prej tyre ushqeheni. Dhe mbi to e mbi anije bartni (hipni). (Qur’an, 23:21-22)

 

Vazhdo leximin...

Mushkonja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

"All-llahu nuk ngurron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkojë a diçka edhe më e imët se ajo. Për sa u përket atyre që besuan, ata e dinë se ai (shembull) është i vërtetë nga Zoti i tyre, ndërsa ata të cilët mohuan do të thonë: "Ç'deshi All-llahu me këtë si shembull?" Ai me te humb shumë, e po me te udhëzon në rrugën e drejtë shumë, po me përjashtim të atyre që janë jashtë rrugës, Ai me te nuk humb tjetër." (Kur'an, 2: 26)


Vazhdo leximin...

Një trëndafil i kuq në qiell : Mjegullnaja e trëndafiltë

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

E kur të çahet qielli e bëhet kuq si vaji i shkrirë.(Sureja Rrahman, 37)

Shprehja Arabe e përkthyer më lartë si “bëhet kuq si vaji I shkrirë” është "verdeten ke eddihani."Kjo shprehje krahason një figurë të shfaqur në qiell me një trëndafil të kuq. Ky përshkrim mbart një ngjashmëri të ngushtë me trupat qiellor të kuq me një pamje të palosur si freskore, veçanërisht “Mjegullnaja e Trëndafiltë”.

Vazhdo leximin...

Dielli do të shuhet pas një kohe

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

See Explanation.  Clicking on the picture will download   the highest resolution version available.

Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhnjyesit, të dijshmit. (Sureja Ja Sin, 38)

Dielli është duke emetuar nxehtësi për rreth 5 miliardë vjet si rezultat I reaksioneve të vazhdueshme kimike që ndodhin në sipërfaqen e tij. Në një moment të përcaktuar nga Allahu në të ardhmen, këto reaksione do të përfundojnë dhe Dielli do të humb të gjithë energjinë e tij dhe do të fiket. Në këtë kontekt, ajeti I mësipërm mund të jetë referim për përfundimin e energjisë së Diellit një ditë. (Allahu e di më së miri).

Fjala Arabe "mustaqarrin" në ajet I referohet një vendi dhe kohe të caktuar. Fjala “tajree,” e përkthyer si “udhëton” mbart kuptime të tilla si “të lëvizë, të veprojë me shpejtësi, të rrjedh”. Nga kuptimi I fjalëve duket se Dielli do të vazhdoj shtegtimin e tij në kohë dhe hapësirë, por se kjo lëvizje do të vazhdoj deri në një kohë të veçantë të paracaktuar. Ajeti “Kur dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet)” (Sureja Tekëir, 1) e cila shfaqet në përshkrimet e Kiametit (përfundimit të botës) na tregon se një kohë e tillë do të vijë. Koha specifike është e njohur vetëm te Allahu.

Vazhdo leximin...

Universi - I spjeguar në Kur'an apo në Britannica?!

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


Në kohërat e filozofëve të lashtë, është menduar se yjet janë fishekzjarrë të ndezura nga fise tjera që jetojnë në univers..., ose se universi është një pjatë e rrafshët që qëndron mbi shpinën e një breshke të madhe; astronomi grek Ptolemeu kishte thënë se toka gjendet në qendrën e universit..., e ka pasur edhe shumë e shumë teori të tjera misterioze. Ndërsa ndër faktet madhështore të gjithësisë është se në realitet, në galaktikën ‘rruga e qumështit’ (‘kashta e kumtrit), vlerësohet se ekzistojnë më shumë se 100 miliardë yje. Këto janë disa shpjegime që mund të gjinden në enciklopedinë ‘Brittanica’, në botimin më të ri të vitit 2008.

Vazhdo leximin...

Page 2 of 9