E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Krijimi nga balta

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Në Kur’an, Allahu zbulon se krijimi i njeriut është një mrekulli. Njeriu i parë është krijuar nga Allahu me formësimin e baltëës në formën e njeriut dhe fryrjen e një shpirti në të:

Kur Zoti yt u tha engjëjve: "Unë po krijoi një njeri nga balta, dhe kur ta kem përsosur atë dhe t'i kem dhënë nga ana Ime shpirt, ju menjëherë përuljunju atij (në sexhde)". (Kur'an, 38:71-72)

Ti pra, pyeti ata (idhujtarët): a janë ata krijesë më e fortë, apo çka Ne krijuam. Ne i krijuam ata prej një balte që ngjitet. (Qur'an, 37:11)

 

 


Sot, kur ekzaminohet trupi i njeriut, mund të zbulohet se shumë elemente që janë të pranishme në tokë gjenden gjithashtu edhe në trup. 

Indet e gjalla përmbajnë 95% karbon, oksigjen, nitrogjen, fosfor dhe sulfur, me një total prej 26 elementeve të ndryshme. 91 Në një ajet tjetër të Kur’anit na është thënë:

Me të vërtetë, Ne e kemi krijuar njeriun prej baltës (thelbit të tokës) (Kur'an, 23:12)

Fjala Arabe “sulala”, e përkthyer në ajet si “thelb”, do të thotë “shembull përfaqësues, thelb”. Siç e kemi parë, informacioni i shpallur në Kur’an 1,400 vjet më parë vërteton atë që shkenca moderne na tregon – faktin që në krijimin e njeriut janë të përdorura elementet e njëjta sikurse ato që gjinden në tokë. 

Më poshtë është një diagram që tregon shpërndarjen e elementeve në një njeri me peshë prej 70 kg.

Mburoja e Myslimanit