E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Mrekullia e Krijimit te Njeriut 3

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

HORMONET MUND T’I DALLOJNË GJINITË

 

Hipotalamusi ndërmerr hapat e parë të nevojshëm që të sjell meshkujt dhe femrat në fazën e pubertetit duke dërguar Gn-RH hormonin (duke liruar – Gonadtropinën) nëpërmes qarkullimit të gjakut te gjëndrra e hipofizës. Gjëndrra e hipofizës fillon funksionin e saj me urdhër nga hipotalamusi dhe fillon të dërgoj hormone të cilat aktivizojnë organet riprodhuese.  Këto janë LH (luteinizing) hormoni dhe FSH hormoni (stimulojnë folikulin).  Secila nga këto hormone sekretohen (tajiten) te meshkujt dhe te femrat, por efekti i tyre është i ndryshëm.

 

 

 

 

Hipotalamusi në bashkëpunim me lobin e përparëm të gjëndrrës së hipofizës dhe testiseve shkakton prodhimin e spermës te mashkujt (majtas). Prodhimi i hormonit te femra (djathtas) përfshin hipotalamusin, gjëndrrën e hipofizës dhe vezorët. Këto veprime biokimike të veçanta te meshkujt dhe te femrat demonstrojnë ekzistencën e një ndërtimi dhe plani intelegjent. 

 

Përkundër faktit që të njejtat hormone sekretohen (tajiten) te meshkujt dhe te femrat, është shumë befasuese se çfarë ndryshimi të plotë kanë efektet e tyre.  P.sh. FSH hormoni te femrat stimulon prodhimin e vezës; te meshkujt, i njejti hormon stimulon prodhimin e spermatozoidit.  Te femrat hormoni LH kujdeset që veza të lëshohet në rrugën e saj në mitër dhe që hormoni tjetër i quajtur progesteron të sekretohet (tajitet) nga sistemi riprodhues i femrës. Progesteroni shërben që mitra të përgatitet për frytin.  I njejti hormon kryen një funksion plotësisht të ndryshëm tek meshkujt, ku stimulon qelizat që të sekretojnë (tajisin) hormonin testosteron.  Testosteroni prodhon karakteristikat e mashkullit dhe kujdeset për prodhimin e spermës.

 

 

Në ilustrimin lart shofim strukturën molekulare dhe të kristalizuar të hormonit progesteron (1), dhe poshtë, shofim strukturën molekulare dhe të kristalizuar të hormonit estrogjen (2). Është e qartë se këto hormone, të përbëra nga disa atome, nuk munden nga vullneti i tyre, të planifikojnë ndryshimet që ndodhin në trupin e njeriut. Është Zoti i Madhërishëm Ai që i krijoj ato dhe u dha atyre funksionin mahnitës.

Sigurisht që është interesant që hormone të njejta që prodhohen në trupa të ndryshëm sipas formulave të njejta të shkaktojnë rezultate plotësisht të ndryshme nga njëra tjetra.

Kur një hormon sekretohet (tajitet) në trupin e mashkullit, e di që i përket mashkullit dhe bën ndryshimet e duhura. P.sh. testosteroni bën zhvillimin e muskujve në trupin e mashkullit, e bën zërin më të thellë dhe mjekrrën të rritet.

Hormoni i njejtë sekretohet (tajitet) në trupin e femrës sipas formulës së njejtë por, te femra, shkakton rezultate plotësisht të kundërta.  Hormoni që i jep një zë femëror femrës dhe një zë mashkullor mashkullit dhe rregullon zhvillimin e trupit duke u bazuar në gjini, është një hormon që di të dallojë në mes të anatomisë dhe metabolizmit të mashkullit dhe të femrës.  Fakti që një hormon posedon njohuri të tillë domethënë që ai ka intelegjencë dhe që ai ka pranuar udhëzime.

 

Shumë njerëz nuk dijnë rreth ndikimit të hormoneve në organet riprodhuese të mashkullit dhe të femrës, ndërlidhjet në mes të qelizave apo se si funksionet e trupit vendosen në veprim.  Ata nuk kanë ide për zinxhirin komandues të trupit, dërgimin dhe pranimin e mesazheve, që zhvillimi i trupit varet nga këta urdhëra, dhe që pengesa më e vogël në fuksionimin e sistemit mund të sjell pasoja fatale, e as që kanë kontrol mbi këto funksione.  Nuk është aspak e pazakonshme për një person i cili nuk ka pasur ushtrime të veçanta në këtë fushë të mos ketë njohuri për këto gjëra por fakti që një grup molekulash ka këtë njohuri është i habitshëm.

 

 A nuk vështruan ata pushtetin e qijeve dhe tokës dhe asaj çka ka krijuar All-llahu, dhe të shofin se afati i tyre i caktuar është afër? Ata që mohojnë këtë, në çfarë shpallje tjetër do të besojnë? 

(Kur'an, 7: 185)

 

ADN-ja përmban të gjitha informatat lidhur me njeriun dhe gjendet në bërthamën e çdo qelize të përafëresisht 100 trilion qelizave në trupin tonë. Brenda një qelize, ADN-ja është e organizuar në proteinë të dendur ADN komplekse e quajtur kromozome. Në ilustrim djathtas, shifet se si kromozomet janë të paketuara në qelizë. Ky dizjan në ADN është një nga shembujt më të mirë të krijimit në mënyrë perfekte nga Zoti.

Si hormonet, me stukturat e tyre molekualre që pamë, erdhën në ekzistencë dhe mbartin informata kimike?  Si ndodh që nuk janë të kënaqura vetëm me njohjen e metabolizmit të trupit, por secila sikur një kimist, edhe e përdor njohurin që e posedon duke e adresuar atë në fushat e trupit ku është e nevojshme? Si i dirigjojnë qelizat e tjera që të prodhojnë hormonet e nevojshme në kohën kur ato nevojiten?  Si mundet një masë e pavetëdijshme e molekulave të ketë intelegjencë për të bërë të gjitha këto gjëra?  është e kuptueshme që molekulat e quajtura hormone nuk mund t'a kenë këtë inteligjencë.  është e qartë se të gjitha këto procese nuk u formuan nga rastësia nga ndonjë veprim tjetër i rastësishëm.

 

është vetëm një sqarim për këtë:  proceset biokimike nga të cilat meshkujve dhe femrave iu ipen karakteristikat e tyre të ndara, paraqesin ekzistimin e një plani dhe ndërtimi të qëllimtë.  Ky ndërtim është puna e intelegjencës supreme të Zotit.    Atë që duhet t'a bëj njeriu është që të mendoj thellë për këtë art pa të meta dhe t'i nënshtrohet Zotit I Cili është sundimtari i çdo gjëje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marre nga libri ''Mrekullia e Krijimit te Njeriut'' 

Mburoja e Myslimanit