Kurani dhe shkenca

Zgjerimi i Universit


Në Kuran, i cili u shpall katërmbëdhjetë shekuj më parë, në kohën kur shkenca e astronomisë ishte akoma primitive, zgjerimi i universit përshkruhet në këtë mënyrë:
 
 
”Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjerojmë atë. ” (Edh-Dharijat 47)
Vazhdo leximin...

Krijimi i Universit

 
Në ajetin e mëposhtëm, përshkruhet origjina e universit:
 
 
”Ai është Krijuesi fillestar i qiejve dhe i tokës (pa pasur asnjë shembull)...” (El-En’am 101)
Vazhdo leximin...

Page 15 of 15