Kurani dhe shkenca

Ndegjimi i Kuranit dhe Fetusi

Ne kete video eshte paraqitur nje inqizim i bere me ultraze ne barkun e nenes ku shihet fetusi se sa aktiv dhe i levizshem eshte. Pastaj prinderit e leshojne Kuranin dhe me pas shihni se si qetesohet fetusi dhe shikoni se qfare forme merr ai kur ndegjon Kuran-formen kur bjen njeriu ne sexhde. 
  
 
                      

Raporti i Artë dhe Qabja

Shiqoni fakte rreth te ashtequajtures ''Raporti i Arte'' dhe Qabes. 
 
                      

Relativiteti i Kohës

 

Në ditët tona, relativiteti i kohës është një argument shkencor i vërtetuar. Ky argument u zbulua nga Teoria e Relativitetit e Ajnshtajnit në fillimet e shekullit XX. Më parë, njerëzit nuk e dinin se koha është një koncept relativ dhe se ajo mund të ndryshonte me ndryshimin e vendit. Por, shkencëtari i madh Albert Ajnshtajni, vërtetoi botërisht këtë fakt me Teorinë e Relativitetit. Ai tregoi se koha varet nga pesha dhe shpejtësia. Askush nuk e kishte thënë këtë gjë kaq qartë më parë, me përjashtim të Kuranit, në të cilin gjendet informacion rreth relativitetit të kohës. Lexoni disa nga ajetet që flasin për këtë temë:

 

Vazhdo leximin...

Rrumbullaksia a Tokës

 

 

"Ai i krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar. Ai ia mbështjell natën ditës dhe ditën ia mbështjell natës." (Ez-Zumer 5)

 

Fjalët e përdorura në Kuran për të përshkruar universin janë mjaft të qarta. Fjala arabe, e cila është përkthyer "mbështjellë" në ajetin e mësipërm, është fjala "tek'uir". Në fjalorët arabë, kjo fjalë përdoret për të përshkruar mbështjelljen e një gjëje rreth një gjëje tjetër, siç mbështillet çallma rreth kokës.

Vazhdo leximin...

Mrekullia e Kuranit në përcaktimin e shpejtësis së Dritës

 

Universi, kjo hapësirë e pa mbarim, i ndertuar në mënyrën më të përkryer të mundshme dëshmon për Hartuesin dhe Planifikuesin e këtij rregulli të përkryer hapsinorë. Në librin e Tij, Kur’anin , All-llahu jo vetem që na këshillon në gjëra të mira, na urdhëron dhe na ndalon nga gjërat që janë të dëmshme për ne, por Ai i madhërishmi në Kur’anin Famëlartë jep informacione dhe të dhëna shkencore të cilat vetem në shekullin e kaluar, nga shkenca shumë e përparuar, arriten të zbulohen. Ndër këto zbulime është edhe Shpejtësia e Dritës. Ishin bërë shumë matje e shumë eksperimente që të arrihej deri përcaktimi i saktë i Shpejtësisë së Dritës, kurse me një llogaritje të thjeshtë nga një ajet i vetëm nga Kur’ani mund të përcaktohet kjo shpejtësi, vlera e saktë e se cillës është 299792.5 km/s.

Vazhdo leximin...

Page 13 of 15

Mburoja e Myslimanit