Kurani dhe shkenca

99 Emrat e All-llahut

1. ALL-LLAH

2. ER-RAHMAN - i Gjithëmëshirëshmi
3. ER-RAHIM -Mëshirëploti
4. EL-MELIK- Sunduesi

 

Vazhdo leximin...

Zemrat gjenë paqe në përkujtimin e Allahut

 image112.jpg

Sipas hulumtimeve të kryera nga David B. Larson, i Qendrës Kombëtare Amerikane për Hulumtime Shëndetësore, dhe ekipit të tij, krahasimet e Amerikanëve të devotshëm dhe atyre jo-fetarë kanë dhënë rezultate shumë befasuese.

 

Për shembull, njerëzit fetarë vuajnë 60% më pak nga sëmundje të zemrës sesa ata me pak ose aspak besim fetar, niveli i vetëvrasjeve në mesin e tyre është 100% më i uët, ata vuajnë shumë më pak nga niveli i lartë i sheqerit në gjak, dhe ky raport është 7:1 në mesin e duhanpirësve. 65

Vazhdo leximin...

Zona që kontrollon lëvizjet tona

Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. Floku rrenacak, mëkatarë. (Kur’an, 96:15-16)

Shprehja, “floku rrenacak, mëkatar” në ajetin e mësipërm është më interesante. Hulumtimet e kryera në vitet e fundit kanë zbuluar se zona paraballore, që është përgjegjëse për menaxhimin e funkcioneve të caktuara të trurit, ndodhet në pjesën ballore të kokës.

 

Vazhdo leximin...

Proporcioni i shiut

Një tjetër informatë e dhënë në Kur’an rreth shiut është se ai bie në Tokë në “masë të duhur”. Kjo përmendet në Suren Zuhruf si më poshtë:

“Dhe Ai që lëshon nga qielli ujë (shi) me masë. Ne i japim me të jetë një vendi të vdekur. Ja, kështu edhe ju do të nxirreni (të gjallë nga varrezat)” (Kur’an, 43:11)

Vazhdo leximin...

Këshilla të urta nga Ibn'ul Kajjim El Xheuzi

Ka thënë Ibnu’l Kajjimi:

Katër gjëra shkatërrojnë trupin; brenga, pikëllimi, uria dhe pagjumësia. 

Katër gjëra te kënaqin; Shikimi ne gjelbërim, shikimi i ujëvarës, shikimi i te dashurit dhe shikimi i frutave.

Katër gjëra dobësojnë te parit; Ecja zbathur, zbardhja (zgjimi ne mëngjes) dhe ngrysja me fytyrë të mrrolur, të rëndë dhe fytyrë armiku, të qarit e shumtë dhe shikimi i tepërt në ndonjë vijë të hollë. 

Vazhdo leximin...

Shirat të cilat e kthejnë tokën e vdekur përsëri në jetë

Funksioni I shiut “për të kthyer tokën e vdekur përsëri në jetë” është treguar në disa ajete të Kur’anit: 

…Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër. Që me të t'i japim jetë një toke të vdekur dhe t'u japim të pijnë atyre që i krijuam, kafshë e shumë njerëz. (Kur'an, 25:48-49)

Vazhdo leximin...

Page 8 of 15