Kurani dhe shkenca

Shtatëzënia dhe lindja

Qoftë mallkuar, njeriu, sa mohues i fortë është ai! Po prej çkafi e krijoi Ai atë? Atë e krijoi prej një pike uji dhe e përgatiti. Pastaj atij ia lehtësoi rrugën. (Kur'an, 80:17-20)

Vazhdo leximin...

Periudha menstruale

 

Graphic depicting the menstrual cycle

Periudha menstruale është kur veza e pa-fekonduar nxirret jashtë nga trupi. Në mungesë të fekondimit, muret e mitrës tkurren dhe me çarjen e enëve të vogla të gjakut veza nxirret jashtë. Pas kësaj, trupi do të fillojë përgatitjet për të përsëritur të gjithë procesin rishtazi.

Vazhdo leximin...

Programimi në gjene

Po prej çkafi e krijoi Ai atë? Atë e krijoi prej një pike uji dhe e përgatiti. Pastaj atij ia lehtësoi rrugën. (Kur’an, 80:18-20)

Fjala “qaddarahu,” e përkthyer si “përgatiti” në ajetin e mësipërm, rrjedh nga folja Arabe “qadare”. Kjo përkthehet si “rregullim, vendosje, planifikim, programim, shikim I të ardhmes, të shkruarit e çdo gjëje në fat (nga Allahu).”

 

Vazhdo leximin...

Krijimi nga balta

Në Kur’an, Allahu zbulon se krijimi i njeriut është një mrekulli. Njeriu i parë është krijuar nga Allahu me formësimin e baltëës në formën e njeriut dhe fryrjen e një shpirti në të:

Kur Zoti yt u tha engjëjve: "Unë po krijoi një njeri nga balta, dhe kur ta kem përsosur atë dhe t'i kem dhënë nga ana Ime shpirt, ju menjëherë përuljunju atij (në sexhde)". (Kur'an, 38:71-72)

Ti pra, pyeti ata (idhujtarët): a janë ata krijesë më e fortë, apo çka Ne krijuam. Ne i krijuam ata prej një balte që ngjitet. (Qur'an, 37:11)

Vazhdo leximin...

Krijimi i njërzve nga uji


All-llahu krijoi secilën gjallesë prej një uji, e prej tyre ka që ecin rrëshqitas në barkun e vet, ka që ecin në të dy këmbët e edhe asosh që ecin në të katër këmbët. All-llahu krijon çka të dojë, pse vërtet All-llahu ka mundësi për çdo gjë. (Kur'an, 24:45)


A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë? (Kur'an, 21:30)

Vazhdo leximin...

Abdesi – në hap me teknologjinë

artikuj

Një kompani Malaje ka prodhuar një makinë e cila do t’i ndihmon muslimanët për të marrë abdes duke kursyer ujin.

Makina për abdes ka senzorët e saj automatik të cilët lëshohen posa të afrohet dora.

Shpikësit e saj AACE Technologies thonë se kjo makinë do të jetë e përshtatshme për muslimanët pasi ata do të kenë mundësi të kursejnë më shumë ujin.

 

Vazhdo leximin...

Page 7 of 15