Kurani dhe shkenca

Bleta femërore e mjaltit

Zoti yt i dha instinkt bletës: "Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë. (Kur'an, 16:68-69)

 

Vazhdo leximin...

Identiteti në shenjat e gishtërinjve

Çdo njeri, përfshirë edhe binjakët identik, ka shenjat e gishtërinvje unike. Me fjalë tjera, identitetet e njerëzve janë të koduara në majat e gishtërinjve. Ky sistem kodimi mund të krahasohet me sistemin e barkodeve që përdoret sot.

Ndërsa është theksuar në Kur’an se është e lehtë për Allahun të ringjall njeriun pas vdekjes, shenjat e gishtërinjve të njerëzve theksohen në veçanti:

Po, do t'ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t'ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij! (Kur'an, 75:4)

Vazhdo leximin...

Dualiteti në krijim

“I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë.” (Kur’an, 36:36)

 

Vazhdo leximin...

Formimi i qumështit

Ju edhe në kafshët keni mësim (përvojë). Ne nga një pjesë e asaj që e kanë në barqet e tyre mes ushqimit të tyre dhe gjakut, ju japim të pini qumësht të pastër, të shijshëm (të lehtë) për ata që e pinë. (Kur'an, 16:66)

Thuaj: "Kush ju furnizon nga qiejt e nga toka?" Thuaj: "All-llahu". E atëherë, ose ne ose ju jemi në rrugë të drejtë, apo në një humbje të dukshme! (Kur’an, 34:24)

 

 

Vazhdo leximin...

Bëhu dhe mos u bë

Bëhu musliman - dhe mos u bë jobesimtar 
Bëhu pasues (selefi) – dhe mos u bë shpikës (bidatxhi) 
Bëhu rob i Allahut – dhe mos u bë rob i shejtanit 
Bëhu njeri që kërkon ndihmë nga Allahu – dhe mos u bë njeri që kërkon ndihmë nga varezat dhe xhindet 

Vazhdo leximin...

Renditja e zhvillimit të organeve të njëriut

Ai është që ua krijoi të dëgjuarit, të parit dhe të kuptuarit e juaj; sa pak jeni mirënjohës. (Kur'an, 23:78)

All-llahu ju nxorri nga barqet e nënave tuaja (si foshnje) që nuk dinit asgjë. Ju pajisi me (shqisa për) të dëgjuar, me të parë dhe me zemër, ashtu që të jeni falënderues. (Kur'an, 16:78)

Thuaj: "Nëse All-llahu ua merr të dëgjuarit, të pamurit dhe ua mbyll zemrat, pos All-llahut cili zot tjetër do t'ju sjellë atë?". Shih se si ua sqarojmë faktet e megjithkëtë ata nuk ua vënë veshin! (Kur'an, 6:46)

Ne e krijuam prej një uji të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. (Kur'an, 76:2)

 

Vazhdo leximin...

Page 6 of 15