Kurani dhe shkenca

Në filtrat e cigareve gjenden produkte derri

artikuj

Sidnej - Në të gjitha filtrat e cigareve në botë gjendet një lëndë e marrë nga gjaku i derrave, bëhet e ditur nga një studim i kryer në Universitetin australian të Sidneit.

 

Vazhdo leximin...

Cikli ushqimor

S'ka dyshim, All-llahu është zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së pemës). Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe Ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli. Ky është All-llahu, e si atëherë shmangeni (nga besimi)? (Kur'an, 6:95)

Siç shihet në diagram, bimët dhe kafshët e vdekura zbërthehen nga bakteriet dhe transformohen në minerale. Kjo mbeturinë organike e absorbuar në tokë përbën ushqimin bazë për bimët. Ky cikël ushqyes është me rëndësi jetike për të gjitha gjallesat.

Vazhdo leximin...

Lëvizja e karkalecave në tufa

Dalin prej varreve, e si karkaleca të shpërndarë e me shikim ë përulur. (Kur'an, 54:7)

Ky ajet përshkruan situatën e të gjithë njerëzve në botën tjetër ngjashëm me lëvizjen e karkalecave në tufa. Ka urtësi të madhe në këtë krahasim.

Vazhdo leximin...

Përfitimet shëdetësore të lëvizjes, pastrimit dhe pirjes së ujit

Një nga format e sjelljes e cekur në Kur’an është e fshehur në një shpallje të dhënë Profetit Ejub (as):

Përkujto edhe robin tonë Ejubin, kur me lutje iu drejtua Zotit të vet: "Djalli më ka goditur me mundim e dhembje!" Bjeri me këmbën tënde tokës! Ky është (ujë) i ftohtë, lahesh dhe pi. (Kur'an, 38:41-42)

 

Vazhdo leximin...

Mishi i derrit dhe pasojat e tij të dëmshme për shëndetin

(All-llahu) Ua ndaloi juve vetëm të ngordhtën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që therret (ngrihet zëri me të) jo në emër të All-llahut. E kush shtrëngohet (të hajë nga këto) duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, për të nuk është mëkat. Vërtet All-llahu falë, është mëshirues.. (Kur'an, 2:173)

 

 

Vazhdo leximin...

Xhabir Ibn Haijan

Xhabir Ibn Haijan (Geber)
(Vdiq 803 e.r)
 


Xhabir Ibn Haijan, i njohur ne mesjete me emrin Geber, njihet si babai i kimise. Emri i tij i plote ishte Abu Musa Xhabir Ibn Hajan. Ai renditej si nje nga shkencetaret e pare gjate kohes kur praktikonte mjekesine dhe alkimine ne Kufa (Iraku i sotem) rreth vitit 776 e.r. ne fillim ai ishte nen patronazhin e vezirit te Barmakit gjate Halifatit Abasit te Harun al-Rashidit. Xhabir vdiq ne Kufa ne vitin 803 e.r

Vazhdo leximin...

Page 5 of 15