Kurani dhe shkenca

Dielli do të shuhet pas një kohe

See Explanation.  Clicking on the picture will download   the highest resolution version available.

Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhnjyesit, të dijshmit. (Sureja Ja Sin, 38)

Dielli është duke emetuar nxehtësi për rreth 5 miliardë vjet si rezultat I reaksioneve të vazhdueshme kimike që ndodhin në sipërfaqen e tij. Në një moment të përcaktuar nga Allahu në të ardhmen, këto reaksione do të përfundojnë dhe Dielli do të humb të gjithë energjinë e tij dhe do të fiket. Në këtë kontekt, ajeti I mësipërm mund të jetë referim për përfundimin e energjisë së Diellit një ditë. (Allahu e di më së miri).

Fjala Arabe "mustaqarrin" në ajet I referohet një vendi dhe kohe të caktuar. Fjala “tajree,” e përkthyer si “udhëton” mbart kuptime të tilla si “të lëvizë, të veprojë me shpejtësi, të rrjedh”. Nga kuptimi I fjalëve duket se Dielli do të vazhdoj shtegtimin e tij në kohë dhe hapësirë, por se kjo lëvizje do të vazhdoj deri në një kohë të veçantë të paracaktuar. Ajeti “Kur dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet)” (Sureja Tekëir, 1) e cila shfaqet në përshkrimet e Kiametit (përfundimit të botës) na tregon se një kohë e tillë do të vijë. Koha specifike është e njohur vetëm te Allahu.

Vazhdo leximin...

Një trëndafil i kuq në qiell : Mjegullnaja e trëndafiltë

E kur të çahet qielli e bëhet kuq si vaji i shkrirë.(Sureja Rrahman, 37)

Shprehja Arabe e përkthyer më lartë si “bëhet kuq si vaji I shkrirë” është "verdeten ke eddihani."Kjo shprehje krahason një figurë të shfaqur në qiell me një trëndafil të kuq. Ky përshkrim mbart një ngjashmëri të ngushtë me trupat qiellor të kuq me një pamje të palosur si freskore, veçanërisht “Mjegullnaja e Trëndafiltë”.

Vazhdo leximin...

Universi - I spjeguar në Kur'an apo në Britannica?!


Në kohërat e filozofëve të lashtë, është menduar se yjet janë fishekzjarrë të ndezura nga fise tjera që jetojnë në univers..., ose se universi është një pjatë e rrafshët që qëndron mbi shpinën e një breshke të madhe; astronomi grek Ptolemeu kishte thënë se toka gjendet në qendrën e universit..., e ka pasur edhe shumë e shumë teori të tjera misterioze. Ndërsa ndër faktet madhështore të gjithësisë është se në realitet, në galaktikën ‘rruga e qumështit’ (‘kashta e kumtrit), vlerësohet se ekzistojnë më shumë se 100 miliardë yje. Këto janë disa shpjegime që mund të gjinden në enciklopedinë ‘Brittanica’, në botimin më të ri të vitit 2008.

Vazhdo leximin...

I Gjithëmëshirshmi

 

Me Emrin e All-llahut, të Mëshirshmit, Mëshirëplotit!

1. Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë),
2. Ai ia mësoi Kur'anin
3. E krijoi njeriun.
4. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit).
5. Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.
6. Edhe yjet edhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit).
7. Ai e ngriti edhe qiellin dhe Ai vuri drejtësinë.
8. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi.

Vazhdo leximin...

Ardhja e gjithësisë në ekzistencë

 

Deri në mesin e shekullit 20, pikëpamja e përhapur në botë ishte se gjithësia është e pafund, ka ekzistuar përgjithmonë dhe se do të vazhdoj së ekzistuari kështu për të gjithë kohën. Sipas kësaj pikëpamje, e njohur si “model statik i gjithësisë”, gjithësia nuk kishte fillim apo fund.

 

Vazhdo leximin...

Reduktimi i lëvizjes gjatë natës

Ai është krijues i dritës së mëngjesit. Natën e bëri kohë pushimi, e diellin dhe hënën për llogaritje të kohës. (Kur'an, 6:96)

Vazhdo leximin...

Page 3 of 15