Kurani dhe shkenca

Mrekullia tek mushkonja

kuran

Falederimet janë për Zotin, paqa dhe mëshira e Zotit, qofshin mbi profetin Muhamed a.s, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij.

Dr. Sabri Demirdash, profesor shkencash në universitetin e Kuvajtit. Ai është i dhënë dhe ekspert në mrekullitë shkencore që Zoti i madhëruar ka përmendur në Kuranin famëlartë. Janë pikërshit këto mrekulli shkencore, ato që vënë me shpatulla për muri të gjithë kryeneçët që nuk e besojnë këtë libër, pasi pretendojnë se bazohen në faktet shkencore. Duke qenë se Kurani është libër i përshtatshëm për çdo kohë dhe vend dhe meqë jetojmë në kohën e teknologjisë moderne, qendrave studimore dhe shkencore, shpikjeve të reja… Kurani famëlartë, i ka kushtuar një rëndësi të veçantë dhe zbulimeve shkencore.

Vazhdo leximin...

Një studim konstaton se sasia e vogël e alkoolit e dëmton njeriun

alkoliAllahu i Lartësuar thotë: "O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni! Vërtet, djalli me pije alkoolike dhe me bixhoz kërkon që të fusë midis jush armiqësi e urrejtje dhe t’ju shmangë nga të kujtuarit e Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj, a po hiqni dorë?" (Maide, 90-91)

I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka vendosur rregull të artë për sa i përket alkoolit, i cili përfundimisht e ka ndaluar konsumimin e tij.

 

Vazhdo leximin...

Stresi mund t’i shkatërrojë qelizat e trurit

qelizatStresi shumë rëndë mund t’i dëmtojë qelizat e reja nervore të trurit, kanë bërë të ditur hulumtimet e reja amerikane.

Në studimet e bëra në Universitetin e Mjekësisë dhe Shkencës në Chicago, një djalosh me natyrë agresive dhe fyerës, është vendosur në një dhomë me dy të moshuar, në mënyrë të detyruar për rreth 20 minuta, derisa shkencëtarët kanë matur hormonet e tyre të stresit.

 

Vazhdo leximin...

Nahl (Bleta)

- Ai është që për ju lëshoi nga (lart) qielli ujë, që prej tij të keni për të pirë dhe prej tij të keni bimë që në to do t'i kullotni (bagëtinë).

- Me atë (shiun) mbijnë, për të mirën tuaj, të lashtat, ullinjtë, hurmat, rushnajat dhe nga të gjitha frutat (e pemëve). Në këto (të mira) ka argumente për një popull që vështron.

 

Vazhdo leximin...

Urtësia prapa ndalimit të gjakut në Kur'an

gjaku(Allahu) Ua ndaloi juve vetëm të ngordhtën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që therret jo në emër të Allahut. E kush shtrëngohet (të hajë nga këto) duke mos pasur për qëllim shijën dhe duke mos tepruar, për të nuk është mëkat. Vërtetë Allahu falë, është mëshirues. (Sureja Bekare, Ajeti 173)

 

Vazhdo leximin...

Forma sferike e tokës

“E pastaj tokën e sheshoi” (Kurani Shenjtë: Sureja 79, Ajeti 30)

 

Në ajetin e mësipërm, fjala “daha” përdoret në Arabishten origjinale, Ajo, e përkthyer si “sheshoi”, rrjedh nga fjala “dahv”, që dmth edhe “zgjeroj”. Edhe pse fjala “dahv” do të thotë gjithashtu “për të mbështjellur” apo “për të përcaktuar”, domethënia e foljes është më shumë se vetëm një prozaik përcaktues, pasi ai përshkruan përcaktimin në një rreth.

 

Vazhdo leximin...

Page 1 of 15