Xhamia Imam El Buhari

E martë, Mars 31, 2015

Foto e rastit

Statistikat

2499838
SotSot453
DjeDje1353
Ketë javëKetë javë1806
Ketë muajKetë muaj52791
GjithsejGjithsej2499838

Statistikat e shkarkimve

Arkivi i zbritjve përmban aktualisht 651 shkarkime në 47 kategori. Deri më sot, këto kanë qenë të shkarkuar 482517 herë.

A duhet t’i mirret një pabesimtarit selami ose t’i japësh selam një krishteri apo ndonjë jahudije?

( 2 Votes )
Vlerësimi i Përdoruesve: / 2
I VarfërI Shkëlqyeshëm 

We selamun alejkum zotëri hfz. Murati. Unë e kam një pyetje:  A duhet t’i mirret një pabesimtarit (e kam fjalën per ndonjë jo musliman) selami ose t’i japësh selam një krishteri apo ndonjë jahudije?

Falemnderit we selamun alejkum Allahu ju shpërbleftë

 

Përgjigjje:

 

Falënderimi  i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri  në ditën e gjykimit.

Dijetarët nuk janë të një mendimi në dhënien apo marrjen e selamit prej pabesimtarëve. (Jehudive apo të krishterëve).

Shumica dërmuese e shohin se nuk lejohet  t’ia filloj muslimani me selam ndaj  pabesimtarit, ndërsa duhet që ti kthehet atij nëse të jep selam me fjalën „edhe mbi ju“, ose edhe „mbi ty“. Këta dijetarë kanë argumentuar me fjalën e Pejgamberit a.s. i cili ka thënë:“ Mos  ia filloni jehudive dhe të krishterve me selam. Nëse i takoni në rrugë detyroni ata që të ngushtohen në rrugë“ (transmeton Musilimi).

 

Ndërsa disa të tjerë kanë lejuar të fillohet me selam edhe të kthehet selami. Ky është mendimi i Ibën Abasit, Ebu Umames dhe disa Shafive por të përdoret forma e njëjsit „esselamu alejke“ për një përson, ndërsa  për një grup „esselamu alejkum“. Për dallim nga muslimani, të cilit kur ta përshndetësh me selam pa marrë parasysh a është një apo më shumë, atij i jipet selam në formën e shumësit „esselamu alejkum“.

 

Ndërsa disa të tjerë kanë bërë një sqarim dhe kanë thënë se në rast nevoje lejohet me i dhënë selam për ndonjë dobi  si p.sh. në shpresën se ai do të bëhet musliman. I këtij mendimi ka qenë Ikreme, Nehaiu. Nga Evzai  transmetohet se ka thënë:“Nëse ju jep selam ju kanë dhënë para teje njerëzit e mirë. Nëse nuk ju jep selam nuk ju kanë dhënë njerëzit e mirë“.

 

Por më mirë  për muslimanin është që në këto momente me atë të përdorë fjalë të cilat tregojnë përshëndetje jashtë selamit si psh: „Si jeni?“ apo të ngjajshme me këtë.

 

Allahu e di më së miri.

 

Pyetjet dhe përgjigjet

Lutje nga Kur'ani edhe Sunneti

Kurani dhe Shkenca

Universi - I spjeguar në Kur'an apo në Britannica?!

Në kohërat e filozofëve të lashtë, është menduar se yjet janë fishekzjarrë të ndezur...

Krijimi i Universit

  Në ajetin e mëposhtëm, përshkruhet origjina e universit:     ”Ai ësht&e...

Qielli kthyes

 Ajeti i njëmbëdhjetë i sures Et-Tarik në Kuran, i referohet vetisë "kthyese" të qiellit: "Betohem në qiellin që kthen." (Et-Tarik 11) Siç dihet, atmo...

Komunikimi i milingonave

    Kur’ani tregon, kur rrëfen për jetën e Profetit Sulejman (as), se milingonat kanë nj&eum...

Forma sferike e tokës

“E pastaj tokën e sheshoi” (Kurani Shenjtë: Sureja 79, Ajeti 30)   Në ajetin e mësipërm, fjala &l...

Xhabir Ibn Haijan

Xhabir Ibn Haijan (Geber) (Vdiq 803 e.r)   Xhabir Ibn Haijan, i njohur ne mesjete me emrin Geber, njihet si babai i kimise. Emri ...

Mrekullia e Krijimit te Njeriut 3

 HORMONET MUND T’I DALLOJNË GJINITË Hipotalamusi ndërmerr hapat e parë të nevojshëm që të sjell meshkujt dhe femrat në fazën e pubertetit du...

Ngushtimi i gjoksit me rritjen e lartësisë

  Qenieve njerëzore i duhet oksigjeni dhe shtypja e ajrit në mënyrë që të mbijetojnë. Frymëma...

I Gjithëmëshirshmi

  Me Emrin e All-llahut, të Mëshirshmit, Mëshirëplotit! 1. Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë), 2....

Ekzistenca e jetës mikroskopike

I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe...

Rrumbullaksia a Tokës

    "Ai i krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar. Ai ia mbështjell natën ditës dhe ditë...

Kurani për pjesën mendore të Trurit

  Allahu i Madhëruar thotë në Kuran duke treguar për një njeri jobesimtar i cili e ka ndaluar Pejgamberin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi t...

Në Evropë Islami është më i rëndësishëm sesa krishterimi

Islami është feja e dytë për nga numri në Evropë. Por kjo është vetëm në pikëpamje statistikore...

Periudha menstruale

  Periudha menstruale është kur veza e pa-fekonduar nxirret jashtë nga trupi. Në mungesë të fekondimit,...

Zona që kontrollon lëvizjet tona

Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. Floku rrenacak, mëkatarë. (Kur’an, 9...

Data Hixhri

e martë 12 Jamada al-Akhir 1436 Hixhri, 31 Mart 2015
Xhamia El Buhari ne facebook.com
Kontribut

Kohet e namazit

Kohet e namazit

Kush është në lidhje

Momentalisht kemi 32 mysafirë në linjë

Forma e Namazit

Namazi - Dokumentar